โครงการการร่วมมือกันทางการวางกลยุทธ์ของซิลเวอร์ สตาร์ เซนจูรี

2015 to 2025 is an important time for the company:

 • Concentrate on promoting online gaming
  Silver Star Century Group hopes to take this opportunity and work with the Philippines government to further develop the gaming business.
 • Finance industry
  Working with Tradologic, Silver Star Century Group will gather more experience and expand the business in three different aspects;
  1. accumulate a bigger user base,
  2. develop our own trading platform, and
  3. nurture talented professionals within the company.
 • Take from the society, give back to the society
  Join Silver Star Strategic Partnership Program to give back to the society and help more people in need.

We aim to optimize all aspects of our business and provide the best possible services to our clients.

เราจะบริการท่านให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อๆไป

ซิลเวอร์ สตาร์ เซนจูรี กรุ๊ป จำกัด จะทำการเปิดตัวโปรแกรมการร่วมมือทางกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ และด้วยการร่วมแรงร่วมใจของเรานี้ เราจะขอทำงานเพื่อไปสู่ความรุ่งโรจน์ และเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า

ร่วมมือกัน แบ่งปันความสุข

Let’s grow the company every step of the way and expand our market.
We hope more people will join Silver Star Century Group and progress with us towards financial freedom!