ข้อตกลงและเงื่อนไข SSCG

ซิลเวอร์สตาร์เซ็นจูรี่กรุ๊ป มีความยินดีที่จะให้คุณด้วยข้อมูลเนื้อหา เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และบริการในทุก sscg.asia ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ยังรวมไปถึงการเปิดเผยที่สำคัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง การใช้งาน sscg.asia ของคุณนั้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลผูกมัดในสัญญาระหว่างคุณและซิลเวอร์สตาร์เซ็นจูรี่กรุ๊ป (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า SSCG) การเข้าถึงและใช้งาน sscg.asia ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานและประกาศทางกฎหมายอื่นๆ และแถลงการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ sscg.asia sscg.asia อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานอย่างต่อเนื่องของคุณใน sscg.asia ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อได้รับการยอมรับเมื่อทำการลงทะเบียนสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ หากคุณไม่ยอมรับที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการของเรา และแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

บัญชีของสมาชิกทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SSCG

เมื่อคุณเข้าถึง sscg.asia โปรดตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่ ก่อนที่จะใช้เครื่องมือหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา บริการของเราจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศคุณพำนักอยู่เท่านั้น

SSCG.asia นั้น นำเสนอไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ข้อมูลที่ให้ไว้บน sscg.asia นั้นเป็นส่วนตัว และจะไม่ถูกใช้ในการค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆที่ประกอบอยู่ใน sscg.asia ถือว่าเป็นการชักชวนหรือยื่นข้อเสนอจาก SSCG ข้อมูลบน sscg.asia นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิงในการตัดสินใจเล่นกม sscg.asia ไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะในการเล่นเกมใดๆ แก่บุคคลใดๆเพื่อดูเนื้อหาของเว็บไซต์และไม่ได้แสดงว่าหลักทรัพย์หรือบริการที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้นั้น เหมาะสมกับนักลงทุนใดๆ นักลงทุนได้รับคำแนะนำให้ไม่พึ่งพาข้อมูลใดๆที่อยู่ใน sscg.asia ในการประมวลการตัดสินใจทางการลงทุนที่ต้องมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ โปรดทราบว่า การลงทุนมีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลที่มีให้บน sscg.asia ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแจกจ่าย หรือใช้โดย บุคคลใดๆหรือนิติบุคคลในเขตอำนาจใดๆ หรือประเทศที่การแจกจ่ายหรือใช้งานนั้นเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบ ซึ่งอาจ เป็นการบังคับให้ SSCG หรือบริษัทในเครือจำเป็นต้องจดทะเบียนในเขตอำนาจนั้นหรือประเทศนั้นๆ ผู้ใดที่อ่านวัสดุนี้ควรทราบว่ากฎ และ/หรือ ข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องต่อข้อกำหนดของบริการทางการเงิน (และที่เป็นผลจากการปกป้องนักลงทุนทำให้นั่นอาจใช้ได้), อาจไม่มีผลต่อการเชื่อมโยงกำกับใช้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ทและแอพพลิเคชันที่หลากหลาย ซึ่งวัตถุนี้ประกอบเข้าไว้ด้วย

ข้อมูลบน sscg.asia มีให้ไว้ ดังกล่าว SSCG ไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยทั้งชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ SSCG ขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ในเรื่องของการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ SSCG จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการสกัดกั้นโดยบุคคลที่สามของข้อมูลใดๆ ที่มีให้คุณผ่าน sscg.asia

ข้อมูลที่อยู่บน sscg.asia, รวมไปถึงการกำหนดราคา, การประเมินราคา, และความคิดเห็นในหลักทรัพย์เฉพาะ, ถ้ามี, เป็นการแสดงถึงการิวเคราะห์ของผู้เขียน และข้อมูลอื่นๆที่มีให้ตามวันที่เผยแพร่ที่ระบุไว้อยู่ SSCG ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่เผยแพร่ นอกจากนี้ ใบเสนอราคาใดๆ ข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อมูล การกำหนดราคา และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่บน sscg.asia นั้นถูกเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ, แต่ SSCG ไม่สามารถและไม่ได้รับประกันความแม่นยำ ความตรงเวลา และความครบถ้วนของข้อมูลนั้น

โปรแกรมความภักดี:

 1. ลูกค้าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับว่า มูลค่าของแพกเกจทั้งหมดที่เลือกไว้นั้นอยู่ภายใต้สัญญาระยะเวลา 48 เดือน และลูกค้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตั้งแต่การเซ็นในข้อตกลงนี้
 2. โบนัสความภักดีจะจ่ายให้กับลูกค้าเป็นรายเดือนตลอด 48 เดือนจนสัญญาสิ้นสุด พร้อมกับเงินต้นตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก
 3. ลูกค้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าเปอร์เซนต์ของโบนัสความภักดีนั้นขึ้นอยู่กับแพกเกจที่ลูกค้าสมัคร อย่างไรก็ตาม SSCG ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทบทวนเปอร์เซนต์ของอัตราโบนัสความภักดีหากจำเป็นและจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันล่วงหน้า
 4. โบนัสความภักดีรายเดือนถูกคำนวณตามเปอร์เซนต์ของยอดรวมสุทธิ และจะไม่เกินมูลค่าของแพกเกจ SSCG จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียในการเล่นเกมที่จะส่งผลกระทบต่อโบนัสความภักดี
 5. SSCG จะเครดิตโบนัสความภักดีเข้าบัญชีของสมาชิกทุกๆ 30 วันตั้งแต่วันที่เข้าร่วม
 6. เมื่อบัญชีของลูกค้าสิ้นสุดสัญญาหลักจาก 48 เดือน ลูกค้าสามารถต่ออายุบัญชีของพวกเขาได้ โดยมีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลระบบ $50 ด้วย

การเล่นเกม:

 1. ลูกค้าสามารถแปลงจำนวนเงินที่ลงทุนไปในคะแนนเกมเพื่อการเล่นเกมเมื่อไรก็ได้ที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถเดิมพันออนไลน์หรือในคาสิโนจริงๆ
 2. สำหรับการเดิมพันออนไลน์ ลูกค้าสามารถโอนคะแนนเกมของพวกเขาไปยังลิงค์เว็บเกมที่เกี่ยวข้องได้ หลังจากที่เล่นเกมทุกๆเกม พวกเขาจะต้องโอนคะแนนเกมของพวกเขากลับไปยังบัญชีสมาชิก SSCG นี่เพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณโบนัสความภักดีประจำวันที่ถูกต้อง SSCG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผลของโบนัสความภักดี สมาชิกได้รับอนุญาตให้โอนคะแนนได้เพียง 20% ของคะแนนเกมของเขาไปยังลิงค์เกมออนไลน์แต่ละครั้ง
 3. สำหรับเกมบาคาร่าออนไลน์ ผู้เล่นจะต้องบรรลุการยกยอดคะแนนเกม 2 ครั้งหรือมากกว่าก่อนที่ผู้เล่นจะสามารถทำการถอนเงินรางวัลออกมาได้
 4. สำหรับการเล่นที่คาสิโนจริงๆ สมาชิกสามารถโอนคะแนนเกมของพวกเขาไปเป็นชิป NN ได้ 30 วันก่อนที่จะออกเดินทาง เมื่อโอนแล้ว คะแนนเกมจะไม่สามารถใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ได้
 5. การยกเลิกหรือแก้ไขใดๆ จะต้องทำอย่างน้อย 3 วันก่อนการออกเดินทาง ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลระบบสำหรับการยกเลิกหรือการแก้ไขคือ 50 เหรียญสหรัฐฯ ไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆที่เป็นการดีนักในช่วง 3 วันหรือน้อยกว่าก่อนการออกเดินทาง ในกรณีที่ไม่มีการเล่น, 30% ของจำนวนเงินที่โอนไปจะถูกคิดให้กับสมาชิก
 6. ผู้เล่นบาคาร่าจำเป็นต้องกระทบยอดให้สำเร็จอย่างน้อย 2 รอบของชิป NN ที่ร้องขอไป, ก่อนที่พวกเขาจะอนุญาตให้ถอนเงินรางวัลออกไปได้

การถอน:

 1. สมาชิกจะต้องอัพเดทรายละเอียดชิปเข้าธนาคารของพวกเขาก่อนที่จะทำการขอการถอน สมาชิกต้องอัพโหลดเอกสารหลักฐานชิปเข้าธนาคารของบัญชีธนาคารที่ใช้อยู่ สมาชิกสามารถทำการถอนได้ต่อเมื่อบัญชีธนาคารได้รับการยืนยันจากฝ่ายผู้ดูแลระบบแล้วเท่านั้น
 2. การเปลี่ยนแปลงใดๆในบัญชีธนาคารไปเป็นบัญชีอีกประเทศที่ต่างออกไป จะมีค่าธรรมเนียมผู้ดูแลระบบ 100 เหรียญสหรัฐฯ
  SSCG หรือบริษัทในเครือใดๆจะไม่มีการเรียกร้องเงินทุน ทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนด้วยตัวบริษัทนั้นเอง รับ หรือควบคุมเงินทุน ทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เรียกร้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตัวบริษัทนั้นเอง หรือจ้างงาน จัดซื้อ หรือให้ผลตอบแทนบุคคลใดเพื่อการเรียกร้อง รับ หรือควบคุมเงินทุน ทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนของตัวบริษัทนั้นเอง
  คำขอใดๆสำหรับการขอเงินคืนจากแพกเกจของ SSCG จะต้องทำภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าร่วม มีค่าปรับ 30% จากแพคเกจดังกล่าว หลังจากช่วงเวลานี้ จะไม่มีการอนุญาตให้คืนเงิน